Materiały pomocnicze z Informatyki dla uczniów III klasy gimnazjum

 

BAZY DANYCH

 

1. dane Przydział tematów w roku szkolnym 2016/2017

 

2. dane STRUKTURA BAZY DANYCH3. OPIS (INSTRUKCJA):
- wyszukać informacje brakujące w bazie danych,
- zaprojektować w programie Libre Office 5.1.2 (BASE) (pobierz) tabelę dopasowaną do potrzeb przypisanej bazy danych,
- założyć klucz główny na kolumnie ID,
- zapisać tabelę pod nazwą zgodną z nazwą bazy danych,
- uzupełnić tabelę danymi,
- zapisać plik z bazą danych pod nazwą: imię nazwisko,
- oddać bazę danych do 28 kwietnia 2017 wysyłając plik bazy pocztą e-mail (z potwierdzeniem odbioru) lub dostarczając płytę CD/DVD, lub poprzez nagranie pliku na dysku PRACE w pracowni komputerowej na lekcji informatyki.