Materiały pomocnicze z Informatyki (zakres podstawowy) dla uczniów II klasy liceum

 

Python 3:

 

Ćwiczenie 1.

Algorytmy

 

ZADANIE 21.

Algorytmy

Obliczenie pierwiastka kwadratowego z liczby z użyciem algorytmu Hornera.

 

ZADANIE 22.

"Program powitalny" - Python 3

Program powitalny w Python 3

 

ZADANIE 23.

"F-C" - program przeliczający temperaturę ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza

Program przeliczający temperaturę ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza

 

ZADANIE 24.

"Skala Romera" - Python 3

Program przeliczający temperaturę ze skali … na skalę …

 

Ćwiczenie 2.

Logowanie - Python 3

Program logujący.

 

ZADANIE 25.

"Trójkąt" - Python 3

Warunek istnienia trójkąta:

Napisz program, który wczytuje z klawiatury długości boków trójkąta, sprawdza, czy trójkąt istnieje i wyświetla na ekranie obwód trójkąta, lub informację, że trójkąt nie istnieje.

 

ZADANIE 26.

"Skok" - Python 3

Trener skoku w dal mierzy podczas treningu długość kolejnych skoków i wpisuje wyniki na bieżąco do programu komputerowego. Na koniec treningu program ma wyświetlić długość najdłuższego skoku. Wyniki podawane są w metrach z dokładnością do 1 cm (czyli 0.01 m). Nie wiadomo ile skoków lekkoatleta wykona podczas treningu.

Program komputerowy trzeba zaplanować tak, aby trener mógł zaznaczyć, że trening został zakończony. Jednym ze sposobów na zakończenie treningu jest wpisanie przez trenera cyfry 0, która zakończy ciąg podawanych liczb i wtedy program wyświetli długość najdłuższego skoku.

Napisz program, który rozwiązuje opisany problem.

 

Ćwiczenie 3.

"Suma liczb naturalnych" - Python 3

Napisz program, który obliczy sumę n kolejnych liczb naturalnych.

 

ZADANIE 27.

"Suma liczb" - Python 3.

Napisz program, który obliczy sumę n kolejnych liczb parzystych.

 

ZADANIE 28.

"Skocznia" - Python 3.

Napisz program, który obliczy sumę punktów za skok podczas zawodów na skoczni normalnej w Oberstdorf (punkt K - 95m).