Materiały pomocnicze z Zajęć Technicznych dla uczniów II klasy gimnazjum

 

Fotografia (moduł 30 godzin):

 

Obowiązkowe zadania do wykonania:
ZADANIA ->

 

Zakres materiału do TESTU z fotografii w II semestrze:

Temat: Światło w fotografii. [ppt]
Temat: Fotografia architektury. [ppt]
Temat: Fotografowanie zwierząt. [ppt]
Temat: Fotografia krajobrazu - nietypowe warunki atmosferyczne
Temat: Dynamika ruchu. [ppt]
Temat: Cyfrowy retusz zdjęcia - redukcja czerwonych oczu.
Temat: Ustawienia aparatu fotograficznego. [ksero]
Temat: Autofocus i głębia ostrości. [ppt]
Temat: Barwy fotografii.[ppt]
Temat: Fotografowanie we wnętrzach. Balans bieli. [ppt]
Temat: Matryca CCD. Matówka. Filtry. [ppt] Powtórzenie wiadomości.

 

Ważniejsze linki - pomoce dydaktyczne:
Temat: Kompozycja i reguła trójpodziału - Kompozycje na commons.wikimedia.org

 

Treści programu i osiągnięcia szczegółowe uczniów:

Treści nauczania
- fotografia tradycyjna
- fotografia cyfrowa
- zasady wykonania zdjęcia, obróbka komputerowa

Osiągnięcia ucznia
Wiadomości
Uczeń:
- zna rodzaje aparatów
- omawia budowę poszczególnych aparatów fotograficznych
- zna zasady użytkowania aparatów

Umiejętności
Uczeń:
- wymienia elementy budowy aparatu na podstawie schematu
- opisuje sposób powstawania zdjęć w poszczególnych rodzajach aparatów
- wykonuje zdjęcia fotograficzne
- czyta i analizuje treść instrukcji obsługi urządzenia
- charakteryzuje programy do obróbki artystycznej zdjęć
- wybiera rodzaj aparatu w zależności od potrzeb swoich i innych

Wychowanie
Uczeń:
- umiejętnie korzysta z urządzeń technicznych
- ukazuje piękno otaczającego świata
- kształtuje poczucie estetyki, wrażliwość

 

Tematy lekcji:

Podstawy fotografii
Krótka historia fotografii
Przegląd aparatów fotograficznych
Budowa aparatu i proces powstawania zdjęcia
Ustawienia aparatu fotograficznego
Światło w fotografii
Właściwa kompozycja i ekspozycja zdjęcia
Auto focus i głębia ostrości
Barwy fotografii - kolory, nasycenie, kompozycje kolorów

Fotografia w praktyce
Fotografia krajobrazu
Fotografia prasowa
Fotografia w ruchu - dynamika zdjęcia
Fotografia nocna i długie czasy naświetlania
Fotografia detali architektonicznych
Fotografowanie zwierząt
Fotografowanie we wnętrzach
Fotografia makro
Fotografia reklamowa

Obróbka zdjęć i prezentacja
Fotografia a prawo
Podstawowe pojęcia cyfrowej obróbki zdjęcia i przegląd programów graficznych
Cyfrowy retusz zdjęcia
Cyfrowy fotomontaż
Oprawianie i eksponowanie zdjęć - przygotowanie własnej wystawy zdjęć
Zdjęcia w internecie - własna galeria fotografii WWW

 

Plan realizacji tematów lekcji:

LEKCJA TEMAT UWAGI
1 Zasady oceniania. Wymagania na poszczególne oceny. Rodzaje aparatów. KSERO.
[Rys. Elementy budowy aparatu cyfrowego str. 12]
[Rys. Elementy budowy lustrzanki cyfrowej str. 13]
2 Rodzaje aparatów. podcast 35mm #1
podcast 35mm #2
3 Zakładanie własnej galerii fotografii na WWW. Prezentacja zdjęć na WWW. [ZAD. 1]
[str 87, 88]
4 Mój aparat fotograficzny. [ZAD. 2]
5 Fotomontaż. [ZAD. 3]
6 Właściwa kompozycja zdjęcia - reguła trójpodziału. [str. 29, 30, 31]
[ĆWICZENIE 3 str. 37]
[ZAD. 4]
7 Fotografia makro. [str. 70]
8 Reguła trójpodziału - ćwiczenia. Fotografia makro. [ZAD. 5]
9 Reguła trójpodziału - kadrowanie zdjęcia. [ZAD. 6]
10 Krótka historia fotografii. [str 7, 8, 9]
[ĆWICZENIE 1, 2, 3 str. 9]
jak to działa - aparat - TVP
11 Ekspozycja. [str. 32, 33]
[ĆWICZENIE 2 str. 35 i 36][ZAD. 7]
12 Fotografia reklamowa. [ZAD. 8]
13 Sprawdzenie wiadomości - TEST.  
14 Światło w fotografii. [ppt] [str. 24, 25 (bez balansu bieli), 26, 27]
15 Fotografia architektury. [ppt] [str. 62, 63] [ZAD. 9]
16 Fotografowanie zwierząt. [ppt] [str. 64, 65] [ZAD. 10]
17 Fotografia krajobrazu - nietypowe warunki atmosferyczne [ZAD. 11]
18 Dynamika ruchu. [ppt] [str. 57, 58] [ZAD. 12]
19 Cyfrowy retusz zdjęcia - redukcja czerwonych oczu.  [ZAD. 13]
20 Ustawienia aparatu fotograficznego. [ksero] [str. 18, 19, 20, 21]
21 Autofocus i głębia ostrości. [ppt] [str. 38, 39, 40, 41] [ZAD. 14]
22 Barwy fotografii.[ppt] [ZAD. 15 i ZAD. 16]
23 Fotografowanie we wnętrzach. Balans bieli. [ppt] [str. 25, 66, 67]
24 Matryca CCD. Matówka. Filtry. [ppt] Powtórzenie wiadomości. [str. 10, 11, 25, 51 oraz ksero]
25 Sprawdzenie wiadomości - TEST.  
26 Omówienie sprawdzianu z fotografii.  
27 Fotografia a prawo. Poprawa sprawdzianu.  
28 Fotografia nocna. [ZAD. 17]
29 Obróbka zdjęć - desaturacja i praca na warstwach w Gimp'ie.' [ZAD. 18]
30 Fotografia prasowa. Podsumowanie wiadomości o fotografii. [ZAD. 19 i ZAD. 20]