Materiały pomocnicze.

Klasa 4 NE poziom podstawowy:

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
1.1 Reguła mnożenia [PDF]
1.2 Permutacje [PDF]
1.3 Wariacje bez powtórzeń [PDF]
1.4 Wariacje z powtórzeniami [PDF]
1.5 Reguła dodawania [PDF]
1.6. Zdarzenia losowe [PDF]
1.7 Prawdopodobieństwo klasyczne [PDF]
1.8 Prawdopodobieństwo klasyczne – zadania [PDF]
1.9 Rozkład prawdopodobieństwa
1.10 Własności prawdopodobieństwa [PDF]
1.11 Wartość oczekiwana zmiennej losowej [PDF]
1.12 Zagadnienia uzupełniające

GRANIASTOSŁUPY i OSTROSŁUPY
2.1 Proste i płaszczyzny w przestrzeni [PDF]
2.2 Graniastosłupy [PDF]
2.3 Odcinki w graniastosłupach [PDF]
2.4 Objętość graniastosłupa [PDF]
2.5 Ostrosłupy
2.6 Objętość ostrosłupa
2.7 Kąt między prostą a płaszczyzną
2.8 Kąt dwuścienny
2.9 Przekroje prostopadłościanów
2.10 Zagadnienia uzupełniające

BRYŁY OBROTOWE
3.1. Walec
3.2. Stożek
3.3. Kula
3.4. Bryły podobne
3.5. Zagadnienia uzupełniające

PRZYKŁADY DOWODÓW W MATEMATYCE
4.1. Dowody w algebrze cz. 1
4.2. Dowody w algebrze cz. 2
4.3. Dowody nie wprost
4.4. Dowody w geometrii cz. 1
4.5. Dowody w geometrii cz. 2

 

Arkusze maturalne - poziom podstawowy F2023:

Wybrane wzory matematyczne CKE [PDF]

Test diagnostyczny CKE 29 września 2022 [PDF]
NowaTM - Arkusz 1 [PDF]
NowaTM - Arkusz 2 [PDF]
NowaTM - Arkusz 3 [PDF]
NowaTM - Arkusz 4 [PDF]
NowaTM - Arkusz 5 [PDF]
NowaTM - Arkusz 6 - Arkusz pokazowy CKE 4 marca 2022 [PDF]
NowaTM - Arkusz 7 [PDF]
NowaTM - Arkusz 8 [PDF]
NowaTM - Arkusz 9 [PDF]
Test diagnostyczny CKE 14 grudnia 2022 [PDF] + zasady oceniania [PDF

Ważne dokumenty:

Wymaganie egzaminacyjne w latach 2023 i 2024 – matematyka, poziom podstawowy [PDF]
Wymaganie egzaminacyjne na 2023 (zmiana z lutego 2023) [PDF]
Informator CKE - matematyka, poziom podstawowy [PDF]
Aneks do informatora CKE - matematyka, poziom podstawowy [PDF]