Materiały pomocnicze z Informatyki (zakres podstawowy) dla uczniów II klasy liceum

 

Python 3:

 

Ćwiczenie 1.

Algorytmy

 

ZADANIE 21.

Algorytmy

Obliczenie pierwiastka kwadratowego z liczby z użyciem algorytmu Hornera.

 

ZADANIE 22.

"Program powitalny" - Python 3

Program powitalny w Python 3

 

ZADANIE 23.

"F-C" - program przeliczający temperaturę ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza

Program przeliczający temperaturę ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza

 

ZADANIE 24.

"Skala Romera" - Python 3

Program przeliczający temperaturę ze skali … na skalę …

 

Ćwiczenie 2.

Logowanie - Python 3

Program logujący.

 

ZADANIE 25.

"Trójkąt" - Python 3

Warunek istnienia trójkąta:

Napisz program, który wczytuje z klawiatury długości boków trójkąta, sprawdza, czy trójkąt istnieje i wyświetla na ekranie obwód trójkąta, lub informację, że trójkąt nie istnieje.

 

ZADANIE 26.

"Skok" - Python 3

Trener skoku w dal mierzy podczas treningu długość kolejnych skoków i wpisuje wyniki na bieżąco do programu komputerowego. Na koniec treningu program ma wyświetlić długość najdłuższego skoku. Wyniki podawane są w metrach z dokładnością do 1 cm (czyli 0.01 m). Nie wiadomo ile skoków lekkoatleta wykona podczas treningu.

Program komputerowy trzeba zaplanować tak, aby trener mógł zaznaczyć, że trening został zakończony. Jednym ze sposobów na zakończenie treningu jest wpisanie przez trenera cyfry 0, która zakończy ciąg podawanych liczb i wtedy program wyświetli długość najdłuższego skoku.

Napisz program, który rozwiązuje opisany problem.

 

Ćwiczenie 3.

"Suma liczb naturalnych" - Python 3

Napisz program, który obliczy sumę n kolejnych liczb naturalnych.

 

ZADANIE 27.

"Suma liczb" - Python 3.

Napisz program, który obliczy sumę n kolejnych liczb parzystych.

 

ZADANIE 28.

"Skocznia" - Python 3.

Napisz program, który obliczy sumę punktów za skok podczas zawodów na skoczni normalnej w Oberstdorf (punkt K - 95m).

 

ZADANIE 29.

"Funkcja - ResztaZDzielenia" - Python 3.

Napisz funkcję o nazwie ResztaZDzielenia sprawdzającą resztę z dzielenia liczby a przez liczbę b.

 

ZADANIE 30.

"Funkcja - CzyPierwsza" - Python 3.

Napisz funkcję o nazwie CzyPierwsza sprawdzającą czy podana liczba jest liczbą pierwszą czy złożoną.

 

ZADANIE 31.

"Algorytm Euklidesa" - Python 3.

Napisz dwa programy wykorzystujące algorytm Euklidesa do obliczenia NWD (Największego Wspólnego Dzielnika) i NWW (Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności) dwóch liczb.
Pierwszy program powinien wykorzystywać tradycyjny algorytm Euklidesa a drugi program algorytm Euklidesa w wersji z dzieleniem.

 

ZADANIE 32.

"Dodawanie ułamków" - Python 3.

Napisz programy obliczający sumę dwóch ułamków zwykłych doprowadzający otrzymany ułamek do postaci nieskracalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Python 3 - zadania kontrolne (*):

 

Zadanie 41.1.

Napisz program, który obliczy pole powierzchni trapezu dla podanych długości podstaw oraz wysokości trapezu. Dane powinny być liczbami całkowitymi. Wynik zaokrąglij do części całkowitej.

 

Zadanie 41.2.

Napisz program, który przeliczy wartość podaną w bajtach na bity.

 

Zadanie 41.3.

Napisz program, który wartość prędkości podanej w km/h zapisze w m/s. Wartość powinna być wyznaczona z dokładnością do części całkowitych.

 

Zadanie 41.4.

Napisz program, który wczyta trzy liczby a następnie sprawdzi, czy były to liczby w porządku niemalejącym. Program powinien zwrócić odpowiedź „TAK” lub „NIE”.

 

Zadanie 41.5.

Napisz program, który wczyta dwie liczby a następnie wypisze większą z nich wraz z komunikatem „jest większa”. Jeśli liczby są równe, to program wypisze komunikat „liczby są równe”.

 

Zadanie 41.6.

Napisz program, który wczyta dwie różne liczby całkowite dodatnie, a następnie sprawdzi, ile razy mniejsza z nich mieści się w większej.

 

 

Zadanie 302.

Powtórzenie - przeliczanie