Materiały pomocnicze z Informatyki dla uczniów III klasy gimnazjum

 

 

Plan realizacji tematów lekcji:

LEKCJA TEMAT ZAKRES MATERIAŁU
1 Co każdy wiedzieć powinien, zanim zacznie tworzyć prezentacje. Tworzenie prezentacji. Definicja pojęcia prezentacji.
Sposoby prezentowania informacji.
Podstawowe pojęcia dotyczące prezentacji.
Zalety przedstawiania informacji za pomocą prezentacji.
Zasady tworzenia prezentacji.
Wybór obrazu prezentacji.
Wstawianie do prezentacji tekstu i obrazu oraz zmiana tła slajdu.
Formatowanie tekstu i obrazu.
2 Tworzenie prezentacji. Zastosowania animacji do elementów obrazu prezentacji. Wprowadzanie wykresu i jego formatowanie.
Dodawanie, usuwanie i zmiana miejsca slajdu w prezentacji.
Automatyczne przejścia slajdów w prezentacji. Prezentacja z zastosowaniem hiperłącza.
3 Co każdy wiedzieć powinien, zanim zacznie tworzyć własną stronę WWW. Korzyści z przedstawiania informacji na stronach WWW.
Podstawowe pojęcia związane ze strukturą tworzonego dokumentu.
Konstrukcja nagłówka dokumentu, głównej jego części.
4 Znaczniki języka XHTML 1.0 Strict. Znaczniki: zmieniające tło dokumentu, formatujące tekst, zmieniające marginesy, zmieniające położenie obiektu na stronie, budujące odsyłacze, zmieniające kolor odsyłaczy.
5 Znaczniki języka XHTML 1.0 Strict. Znaczniki animujące obiekty, wstawiające linie, tworzące listy numerowane, tworzące listy wypunktowane.
Wprowadzanie pliku dźwiękowego i pliku wideo.
6 Znaczniki języka XHTML 1.0 Strict. Wstawianie obrazu i tabel do dokumentu.
7 Znaczniki języka XHTML 1.0 Strict. Zasady i konstruowanie dokumentów złożonych.
8 Znaczniki języka XHTML 1.0 Strict. Formularze.
9 Materiały multimedialne - Rejestrator dźwięku systemu Windows.
Materiały multimedialne – program Windows Movie Maker.
Nagrywanie dźwięku, odtwarzanie dźwięku, modyfikacja plików dźwiękowych, wstawianie plików dźwiękowych do dokumentów.
Wybór klipów, wprowadzenie przejść i efektów wideo, wprowadzanie napisów, wprowadzanie pliku audio.
10 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu VIII - O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji. Praca samodzielna.
11 Malowanie i rysowanie za pomocą komputera. Różnice pomiędzy malowaniem i rysowaniem przy użyciu komputera.
Definiowanie różnic między grafiką rastrową a wektorową.
Interfejs programu. Wykorzystywanie podstawowych możliwości programu.
12 Program Inkscape - narzędzie do rysowania i nie tylko. Interfejs programu.
Wykorzystywanie podstawowych możliwości programu.
13 Co można stworzyć za pomocą narzędzi programu i jak przekształcać obiekty. Działanie podstawowych narzędzi oferowanych w przyborniku.
Podstawowe przekształcenia obiektów.
14 Wprowadzanie i przekształcanie tekstu. Możliwości przetwarzania i obróbki tekstu.
15 Efekty specjalne.
Eksportowanie i importowanie plików.
Możliwości zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu.
Sposoby importowania i eksportowania obrazów.
Zmiana grafiki wektorowej na rastrową.
16 Program GIMP – narzędzie do rysowania i nie tylko.
Narzędzia przybornika.
Skalowanie rysunków.
Interfejs programu.
Podstawowe możliwości programu.
Działanie podstawowych narzędzi oferowanych w przyborniku.
Sposoby skalowania rysunków.
17 Kadrowanie oraz zmiana rozmiaru obrazów.
Obrazy czarno-białe i jednobarwne.
Efekt cienia i inne efekty specjalne.
Kadrowanie i zmienianie wymiarów obrazu.
Zamiana obrazów czarno-białych na jednobarwne.
Wprowadzanie efektu cienia.
Stosowanie filtrów i skryptów.
18 Efektowne napisy. Możliwości przetwarzania i obróbki tekstu.
Możliwości zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu.
Wycinanie obiektów z obrazu.
19 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu IX - O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocą edytora grafiki. Praca samodzielna.
20 Elektroniczna poczta. Zasady funkcjonowania poczty elektronicznej.
Elementy adresu poczty e-mail.
Zasady i formy konstruowania wiadomości pocztowych.
Wysłanie wraz z wiadomością dodatkowych dokumentów.
Cel tworzenia książki adresowej.
21 Mapy internetowe. Wyszukiwanie lokalizacji różnych rodzajów obiektów (muzeum, teatr, bank, zakład usługowy).
Wyznaczanie trasy wycieczki rowerowej.
Porównywanie różnych trybów wyświetlania map (standardowa mapa, zdjęcia satelitarne oraz kombinacja dwóch poprzednich, a także
ukształtowanie terenu).
22 Kontakty w sieci. Zasady udziału w grupie dyskusyjnej.
Zasady używania programów do tzw. kontaktów na żywo.
23 Co jest dozwolone – ochrona praw autorskich, piractwo komputerowe. Warunki korzystania z dostępnego w Sieci oprogramowania.
Zasady stosowania i funkcjonowania praw autorskich.
Pojęcie licencji.
Produkty i usługi dostępne w Internecie, które są chronione prawem autorskim.
Zasady etyki pracy w Sieci.
24 Zagrożenia i korzyści wynikające z dostępności do informacji.
Podstawowe zasady obowiązujące w Sieci.
Korzyści wynikające z używania komputera i dostępności do informacji.
Zagrożenia wynikające z używania komputera i korzystania z wolnego dostępu do informacji (uzależnienie, zagrożenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne).
Kodeks internauty.
25 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu X- O możliwościach globalnej Sieci, poznawaniu nowych programów, ochronie praw autorskich oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu Praca samodzielna.
26 Technologia informacyjna a informatyka. Różnice pomiędzy informatyką a technologią informacyjną.
Pojęcia informatyczne:system dwójkowy, bit, bajt, program.
27 Algorytmy. Pojęcie algorytmu.
Przykłady prostych algorytmów.
28 Algorytmy. Sposoby przedstawiania algorytmów (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy).
29 Dziś i jutro technologii informacyjnej. Wizja rozwoju, zastosowań i możliwości technologii informacyjnej.
Rola i miejsce technologii informacyjnej w edukacji.
Szkoła przyszłości (wpływ rozwoju nauki i techniki).
30 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu XI – O podstawowych pojęciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przyszłości informatyki. Praca samodzielna.