Materiały pomocnicze z Informatyki dla uczniów III klasy gimnazjum

 

Prezentacja jako strona WWW (blog). Temat: "Poznajemy kraje znajdujące się poza Europą"

 

1. dane Przydział tematów w roku szkolnym 2017/2018

 

2. Przykład (kraj europejski): http://sites.google.com/site/austriasites/

 

3. Wymagane informacje:
- nazwa kraju
- nazwa stolicy kraju
- kontynent
- liczba ludności kraju
- powierzchnia kraju
- liczba ludności stolicy kraju
- powierzchnia stolicy kraju
- głowa państwa
- krótki opis 3 znanych osób urodzonych w kraju
- "Wszystkie materiały użyte w prezentacji zostały wykorzystane wyłącznie w celach edukacyjnych"
- "Rok szkolny 2017/2018"
- "Prezentację o ......(kraj)....... w formie strony internetowej przygotował/przygotowała .....(imię)..... .....(nazwisko)....."